ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ

ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ

1. ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ.

2. ਕੂਕੀਜ਼ (ਅਖੌਤੀ "ਕੂਕੀਜ਼") ਆਈਟੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਜੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੌਖਾ ਨੰਬਰ.

3. ਇਕਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ.

4. ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: o ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ aptਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ hisੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; o ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ structureਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

5. ਸਟੋਰ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਸ਼ੈਸ਼ਨ" ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ "ਸਥਾਈ" ਕੂਕੀਜ਼. ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਵੈੱਬ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੂਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

6. ਸਟੋਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ" ਕੂਕੀਜ਼, ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਕੂਕੀਜ਼, ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ; "ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ" ਕੂਕੀਜ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ "ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ" ਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਂਟ ਅਕਾਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿਖਣਾ, ਆਦਿ; "ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ" ਕੂਕੀਜ਼, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

7. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ (ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ. ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ) ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

8. ਸਟੋਰ ਅਪਰੇਟਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

9. ਸਟੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

10. ਕੂਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ www.wszystkoociasteczkach.pl ਜਾਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਮੀਨੂੰ ਦੇ "ਸਹਾਇਤਾ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ.